№ з/п

Тема уроку

Основи алгоритмізації та програмування

Розділ І. Основи алгоритмізації та об’єктно-орієнтованого програмування

І СЕМЕСТР

Тема 1. Основні поняття алгоритмізації. (4 год)

 1.  

Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі.

Алгоритм та його властивості. Способи представлення алгоритмів.

 1.  

Практична робота № 1. «Способи подання алгоритмів».

 1.  

Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів.

Практична робота № 2. «Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів»

 1.  

Виконавець. Формальне виконання алгоритму. Проміжні величини.

Тема 2.  Моделі та моделювання. (2 год)

 1.  

Моделі та моделювання. Класифікація моделей.

Практична робота № 3. «Побудова інформаційної та математичної моделі»

 1.  

Етапи розв’язування задач на комп’ютері.

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №1)

Тема 3. Мови програмування (2 год)

 1.  

Мова програмування як один із способів представлення алгоритму.

 1.  

Класифікація мов програмування. Елементи мови програмування.

Тема 4. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Робота в середовищі програмування. (6 год)

 1.  

Візуальне конструювання. Структура проекту, модуля, події.

 1.  

Збереження та запуск проекту. Компіляція.

 1.  

Етапи розробки проекту.

Практична робота № 4. «Створення, збереження, запуск проекту за заданим зразком»

 1.  

Етапи проектування форми.

 1.  

Проект як сукупність алгоритмів процедур обробки подій. Налагодження. Тестування.

 1.  

Практична робота № 5. «Налагодження та тестування проекту за заданим зразком»

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №2)

Тема 5. Лінійні алгоритми

 1.  

Поняття змінної. Опис стандартних типів змінних.

 1.  

Арифметичні операції. Правила запису арифметичних виразів.

 1.  

Стандартні функції. Оператор присвоювання.

 1.  

Можливості введення та виведення інформації.

 1.  

Виконання завдань на складання лінійних алгоритмів

 1.  

Виконання завдань на складання лінійних алгоритмів.

Практична робота № 6. «Побудова лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм»

 1.  

Лабораторна робота № 1. «Розробка власник лінійних алгоритмів та їх реалізація і тестування у середовищі».

 1.  

Використання текстових файлів для введення та виведення інформації.

 1.  

Виконання завдань на складання лінійних алгоритмів.

Практична робота № 7. «Побудова лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм з використанням текстових файлів».

 1.  

Лабораторна робота № 2. «Розробка власник лінійних алгоритмів та їх реалізація і тестування у середовищі з використанням текстових файлів»

 1.  

Поповнення власної бібліотеки навчальних завдань.

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №3)

Тема 5. Консольний режим і текстові файли

 1.  

Консольний режим. Можливості середовища об’єктна-орієнтованого програмування щодо роботи у консольному режимі.

 1.  

Робота у консольному режимі.

Практична робота № 8. «Створення, редагування та тестування програм у консольному режимі»

 1.  

Використання текстовий файлів.

Практична робота № 9. «Використання текстових файлів для розв’язування задач у консольному режимі»

 1.  

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 3. «Реалізація лінійних алгоритмів з використанням консольного режиму середовищі»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №4)

Тема 7. Алгоритми з розгалуженнями. (16 год)

 1.  

Логічні вирази та логічні операції.

 1.  

Таблиці істинності.

 1.  

Оператор розгалуження. Вкладені розгалуження.

 1.  

Створення  і реалізація програм з розгалуженням.

 1.  

Створення  і реалізація програм з розгалуженням.

 1.  

Створення  і реалізація програм з розгалуженням.

Практична робота  № 10 «Побудова алгоритмів з послідовними розгалуженнями»

 1.  

Створення  і реалізація програм з розгалуженням.

 1.  

Створення  і реалізація програм з розгалуженням.

 1.  

Створення  і реалізація програм з розгалуженням.

 1.  

Алгоритми з розгалуженнями.

Лабораторна робота № 4. «Реалізація алгоритмів з послідовними розгалуженнями у вигляді програм»

 1.  

Оператор вибору.

 1.  

Створення програм з розгалуженням.

Практична робота № 11. «Побудова алгоритмів з вкладеними розгалуженнями та оператором вибору»

 1.  

Створення  і реалізація програм з оператором вибору.

 1.  

Створення  і реалізація програм з оператором вибору.

 1.  

Лабораторна робота № 5. «Реалізація алгоритмів з вкладеними розгалуженнями та оператором вибору у вигляді програм»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №5)

 1.  

Підсумок І семестру (Контрольна роб. №6)

 1.  

Повторення

ІІ СЕМЕСТР

Тема 8. Алгоритми з повтореннями. (14 год)

 1.  

Алгоритми з повтореннями. Оператори циклу.

 1.  

Створення програм.

Практична робота № 12. «Побудова алгоритмів з послідовними повтореннями»

 1.  

Створення  і реалізація програм з оператором циклу.

 1.  

Лабораторна робота № 6. «Реалізація алгоритмів з послідовними повтореннями у вигляді програм»

 1.  

Поєднання повторення і розгалуження.

 1.  

Рекурентні послідовності.

Практична робота № 13. «Побудова рекурентних алгоритмів»

 1.  

Створення  і реалізація програм з рекурентними послідовностями.

 1.  

Лабораторна робота № 7. «Реалізація рекурентних алгоритмів у вигляді програм»

 1.  

Вкладені цикли.

Практична робота № 14. «Побудова алгоритмів з вкладеними повтореннями»

 1.  

Створення  і реалізація програм з вкладеними повтореннями.

 1.  

Лабораторна робота № 8. «Реалізація алгоритмів з вкладеними повтореннями»

 1.  

Можливості середовища програмування для роботи з циклічними програмами.

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №7)

Тема 9. Масиви. Рядкові величини. (14 год)

 1.  

Поняття масиву. Прості та структуровані типи мовою.

 1.  

Одновимірні та двовимірні масиви.

Практична робота № 15. «Побудова алгоритмів з одновимірними та двовимірними масивами»

 1.  

Лабораторна робота № 9. «Реалізація алгоритмів з одновимірними і двовимірними масивами у вигляді програм»

 1.  

Рядкові величини.

Практична робота № 16. «Побудова алгоритмів з обробкою рядкових величин»

 1.  

Лабораторна робота № 10. «Реалізація алгоритмів з обробкою рядкових величин у вигляді програм»

 1.  

Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками.

 1.  

Складання програм на пошук заданого елемента в масиві.

 1.  

Складання програм на пошук та заміну підрядка.

 1.  

Складання програм на пошук мінімального або максимального елемента масиву.

 1.  

Складання програм на пошук та заміну підрядка

 1.  

Складання програм на упорядкування масиву.

Практична робота № 17. «Класичні алгоритми для роботи з масивами»

 1.  

Створення та реалізація програм на опрацювання табличних величин

 1.  

Лабораторна робота № 11. «Реалізація класичних алгоритмів для роботи з масивами та рядковими величинами у вигляді програм»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №8)

Тема 10. Підпрограми. Процедури та функції. (14 год)

 1.  

Поняття підпрограми. Локальні та глобальні змінні.

 1.  

Формальні та фактичні параметри.

 1.  

Складання та реалізація програм.

Практична робота № 18. «Побудова алгоритмів з використанням процедур і функцій»

 1.  

Складання та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм.

 1.  

Лабораторна робота № 12. «Реалізація алгоритмів з використанням процедур і функцій  у вигляді програм»

 1.  

Рекурсія. Рекурсивні алгоритми.

 1.  

Рекурсія у мові програмування.

 1.  

Складання та реалізація програм.

Практична робота № 19. «Побудова рекурсивних алгоритмів»

 1.  

Створення підпрограм користувача та їх реалізація мовою.

 1.  

Складання та реалізація програм.

 1.  

Лабораторна робота № 13. «Реалізація рекурсивних  алгоритмів у вигляді програм»

 1.  

Складання та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм та функцій.

 1.  

Складання та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм та функцій.

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №9)

 

 

Тема 11. Записи, множини, покажчики. (12 год)

 1.  

Записи.

 1.  

Складання програм.

Практична робота № 20. «Побудова алгоритмів з використанням записів»

 1.  

Оператор приєднання WITH.

 1.  

Лабораторна робота № 14. «Реалізація  алгоритмів з використанням записів у вигляді програм»

 1.  

Множини

 1.  

Складання програм.

Практична робота № 21. «Побудова алгоритмів з використанням множин»

 1.  

Лабораторна робота № 15. «Реалізація  алгоритмів з використанням множин у вигляді програм»

 1.  

Покажчики

 1.  

Складання програм.

Практична робота № 22. «Побудова алгоритмів з використанням покажчиків»

 1.  

Використання динамічної пам’яті.

Лабораторна робота № 16. «Реалізація  алгоритмів з використанням покажчиків у вигляді програм»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №10)

 

 1.  

Підсумок І семестру (Контрольна роб. №11)

 1.  

Повторення

 1.  

Повторення

 1.  

Повторення

 1.  

Повторення

№ з/п

Тема уроку

Інформаційно-комунікаційні технології

Тема 1. Служби Інтернету. (4 год)

 1.  

Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі .

Електронна пошта.

 1.  

Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу.

 1.  

Робота з поштовим клієнтом. Служби миттєвого обміну повідомленнями.

 1.  

Форуми. Чати.

Узагальнення та систематизація знань. (Контрольна роб. №1)

Тема 2.  Комп'ютерна графіка. Растрова графіка (8 год)

 1.  

Середовище растрового графічного редактора Adobe Photoshop CS2.

Практична робота №1. «Основні прийоми роботи в середовищі растрового графічного редактора »

 1.  

Виділення областей. Маски і канали.

Практична робота № 2. «Виділення областей та їхня обробка»

 1.  

Створення колажів. Шари.

Практична робота № 3. «Обробка багатошарових зображень, створення колажів»

 1.  

Креслення і зафарбування.

Практична робота № 4. «Малювання й фарбування».

 1.  

Коректування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, насиченістю, відтінками кольору.

 1.  

Практична робота № 5. «Коректування кольору й тону».

 1.  

Ретушування, усунення дефектів, освітлення й затемнення фрагментів, підвищення різкості.

Практична робота № 6. «Обробка цифрових фотографій».

 1.  

Узагальнення та систематизація знань.

(Контрольна роб. №2)

Тема 3. Векторна графіка. (8 год)

 1.  

Середовище векторного графічного редактора CorelDRAW. Інструменти малювання.

 1.  

Малювання геометричних фігур.

Практична робота № 7. «Створення найпростіших малюнків».

 1.  

Операції з об’єктами. Керування заливками.

Практична робота № 8. «Зафарбовування об’єктів».

 1.  

Створення рисунків з кривих і ламаних.

Практична робота № 9. «Використання кривий і ламаних ліній».

 1.  

Впорядкування, вирівнювання й об'єднання об’єктів.

Практична робота № 10. «Впорядкування й групування об’єктів».

 1.  

Застосування до об’єктів візуальних ефектів.

Практична робота № 11. «Застосування графічних ефектів».

 1.  

Додавання до малюнків тексту і його форматування.

Практична робота № 12. «Робота з текстом у графічних зображеннях».

 1.  

Узагальнення та систематизація знань

(Контрольна роб. №3)

Тема 4. Текстовий процесор. Вбудовані об’єкти в текстових документах(7 год)

 1.  

Створення нумерованих, маркованих і багаторівневих списків.

Практична робота № 13. «Створення у документах списків».

 1.  

Вставлення зображень у текстовий документ. Засіб WordArt.

 1.  

Практична робота № 14. «Робота з зображеннями у текстових документах».

 1.  

Таблиці в текстових документах.

 1.  

Практична робота № 15. «Робота з таблицями у текстових документах».

 1.  

Введення в текстові документи формул.

 1.  

Практична робота № 16. «Робота з редактором формул».

Тема 5. Основи комп’ютерної верстки. (5 год)

 1.  

Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів.

 1.  

Практична робота № 17. «Використання стилів».

 1.  

Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Схема документа. Робота з розділами.

 1.  

Практична робота № 18. «Верстка багатосторінкових документів».

Узагальнення та систематизація знань. (Контрольна роб. №4)

 1.  

Підсумок І семестру (Контрольна роб. №5)

Тема 6. Засоби автоматизації роботи з текстовим процесором. (4 год)

 1.  

Поняття про шаблон документа. Створення документа за допомогою майстра. Створення закладок і зносок.

 1.  

Практична робота № 19. «Використання майстрів і шаблонів».

 1.  

Створення та модифікація змісту і покажчика. Друк документа. Настроювання середовища користувача текстового процесора.

 1.  

Практична робота № 20. «Настроювання середовища користувача текстового процесора».

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №6)

Тема 7. Табличний процесор. Основи роботи в табличному процесорі. (18 год)

 1.  

Табличний процесор. Робота в середовищі MS Excel.

 1.  

Електронна книга. Адреси клітинок і діапазонів. Виділення клітинок і діапазонів.

 1.  

Формат даних. Форматування електронних таблиць. Введення й редагування даних.

 1.  

Автовведення. Введення прогресій.

Практична робота № 21. «Створення, редагування та форматування електронних таблиць».

 1.  

Використання формул. Автозаповнення діапазонів.

 1.  

Відносні, абсолютні й змішані адреси.

Практична робота № 22. «Використання формул в електронних таблицях».

 1.  

Вбудовані функції в середовищі MS Excel. Категорії функцій.

 1.  

Використання вбудованих функцій для розв’язування розрахункових задач.

 1.  

Використання логічних функцій для розв’язування розрахункових задач.

 1.  

Практична робота № 23. «Робота з функціями в табличному процесорі».

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №7)

 1.  

Побудова діаграм і графіків.

Практична робота № 24. «Графічний аналіз даних».

 1.  

Табличні бази даних.

 1.  

Вбудовані функції ТП для роботи з базою даних.

 1.  

Практична робота № 25. «Використання функцій ТП для роботи з базою даних».

 1.  

Створення запитів до баз даних із використанням функцій.

 1.  

Упорядкування, пошук, фільтрування та групування даних у середовищі ТП.

 1.  

Створення та редагування зведених таблиць. Консолідація даних.

Практична робота № 26. «Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик».

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №8)

 

Тема 8. Розв'язування чисельних та оптимізаційних задач за допомогою табличного процесора.

(6 год)

 1.  

Чисельні методи розв’язування задач.

 1.  

Використання засобу ТП «Підбір параметра» для розв’язування алгебраїчних рівнянь.

Практична робота № 27. «Розв'язування задач на підбір параметра».

 1.  

Графічно-чисельний метод розв’язування рівнянь.

 1.  

Оптимізаційні задачі.

Практична робота № 28. «Розв'язування оптимізаційних задач».

 1.  

Розв'язування задач на пошук екстремумів функцій однієї змінної.

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №9)

Тема 9. Статистична обробка експериментальних даних . (8 год)

 1.  

Поняття математичної статистики. Вибірка.

 1.  

Основні статистичні характеристики вибірки.

Практична робота № 29. «Визначення основних статистичних характеристик вибірки».

 1.  

Статистичні функції ТП.

 1.  

Ряд розподілу.

 1.  

Побудова лінійної регресійної моделі.

 1.  

Розрахунок коефіцієнта кореляції за допомогою стандартної функції.

Практична робота № 30. «Основи кореляційного аналізу».

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №10)

 1.  

Підсумковий урок за навчальний рік (Контрольна роб. №11)

Підготовка до ЗНО
Школи Здолбунівщини
Це цікаво