№ з/п

Дата

Тема уроку

Місяць

Інформаційно-комунікаційні технології

Розділ І. Бази даних

Тема 1. Основні поняття баз даних. Побудова моделі «сутність-зв'язок предметної області». (4 год)

 1.  

 

Поняття бази даних.

 1.  

 

Модель «сутність-зв'язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку.

 1.  

 

Правила побудови моделі даних предметної області.

 1.  

 

Лабораторна робота № 1. «Розробка моделі «сутність-зв'язок» предметної області».

Тема 2.  Створення бази даних. (3 год)

 1.  

 

Інтерфейс і довідкова система СУБД. Створення ті відкриття бази даних.

 1.  

 

Основні об’єкти бази даних. Створення таблиць. Зовнішні ключі.

 1.  

 

Практична робота № 1. «Реалізація моделі «сутність-зв'язок» у СУБД»

Тема 3. Інтерфейс користувача бази даних. (4 год)

 1.  

 

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних. Створення форми.

 1.  

 

Настроювання властивостей форм.

 1.  

 

Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.

 1.  

 

Практична робота № 2. «Розробка інтерфейсу користувача бази даних»

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №1)

Тема 4. Вибирання та групування даних. (8 год)

 1.  

 

Сортування, пошук і фільтрація даних.

 1.  

 

Поняття запиту до реляційної бази даних.

 1.  

 

Створення простих вибіркових запитів.

 1.  

 

Практична робота № 3. «Вибирання даних»

 1.  

 

Основи мови SQL. Оператор IN. Віднімання множин записів.

 1.  

 

Обчислення підсумкових показників для груп записів.

 1.  

 

Практична робота № 4. «Групування даних»

 1.  

 

Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів.

Тема 5. Додавання, оновлення, видалення та виведення даних. Розробка проекту.

(5 год)

 1.  

 

Створення запитів.

Практична робота № 5. «Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних».

 1.  

 

Імпорт даних у базу та експорт даних з БД. Створення звітів.

 1.  

 

Практична робота № 6. «Створення звітів за однією та кількома таблицями».

 1.  

 

Лабораторна робота № 2. «Розробка та використання бази даних для заданої предметної області».

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №2)

Розділ ІІ. Основи створення комп’ютерних презентацій

Тема 6. Слайдові презентації. (6 год)

 1.  

 

Поняття презентації.

 1.  

 

Створення, оформлення та збереження презентації.

 1.  

 

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.

 1.  

 

Стильове оформлення презентацій.

Практична робота № 7. «Розробка слайдової презентації».

 1.  

 

Анімаційні ефекти.

Практична робота № 8. «Анімація в слайдових презентаціях».

 1.  

 

Демонстрація презентації.

Тема 7. Мультимедійні презентації. (2 год)

 1.  

 

Середовище розробки мультимедійних презентацій і його об’єкти.

 1.  

 

Практична робота № 9. «Створення мультимедійних презентацій».

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №3)

Тема 8. Потокові презентації. (14 год)

 1.  

 

Основні поняття середовища Flash.

 1.  

 

Створення Flash-документу та налаштування його властивостей.

 1.  

 

Практична робота № 10. «Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації».

 1.  

 

Практична робота № 11. «Використання символів у презентаціях».

 1.  

 

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів.

 1.  

 

Практична робота № 12. «Створення й імпортування графічних об’єктів».

 1.  

 

Створення анімації, покадрова анімація. Рух об’єктів.

 1.  

 

Рух за кривими.

 1.  

 

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.

 1.  

 

Практична робота № 13. «Основні типи анімації у презентаціях Flash».

 1.  

 

Додавання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки.

 1.  

 

Функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.

 1.  

 

Практична робота № 14. «Інтерактивність у Flash-презентаціях».

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань(Контрольна роб. №4)

 1.  

 

Підсумок за І семестр (Контрольна роб. №5)

 1.  

 

Повторення

Розділ ІІІ. Основи веб-дизайну

Тема 9. Автоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів. Технології Веб 2.0.

(4 год)

 1.  

 

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок.

 1.  

 

Практична робота № 15. «Автоматизоване створення й адміністрування веб-сайту».

 1.  

 

Огляд технології Веб 2.0.

 1.  

 

Практична робота № 16. «Створення веб-ресурсів з використанням технологій Веб 2.0».

Тема 10. Основи мови HTML. (6 год)

 1.  

 

Мова розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.

 1.  

 

Теги шрифтів, гіперпосилання, заголовку, тла веб-сторінки. Списки.

 1.  

 

Практична робота № 17. «Розробка найпростішої веб-сторінки».

 1.  

 

Таблиці.

Практична робота № 18. «Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць».

 1.  

 

Фрейми.

Практична робота № 19. «Розробка веб-сайтів з використанням фреймів».

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань(Контрольна роб. №6)

Тема 11. Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках. (4 год)

 1.  

 

Розміщення зображень на веб-сторінках. Карти посилань.

 1.  

 

Практична робота № 20. «Розміщення графічних об’єктів на веб-сторінці»

 1.  

 

Розміщення на веб-сторінках аудіо- та відеофайлів.

 1.  

 

Відтворення аудіо- та відео файлів в онлайновому режимі.

Тема 12. Візуальний редактор веб-сайтів. (4 год)

 1.  

 

Інтерфейс програми. Створення сайту за допомогою майстра.

 1.  

 

Створення веб-сайту в режимі WYSIWYG.

 1.  

 

Структурування веб-сторінок і сайтів за допомогою таблиць та фреймів.

 1.  

 

Практична робота № 21. «Розробка сайту в середовищі візуального редактора сайтів.»

Тема 13. Таблиці каскадних стилів і динамічні веб-сайти. (6 год)

 1.  

 

Поняття про каскадні аркуші стилів.

 1.  

 

Поняття про об’єктну модель документа DOM і мову DHTML.

 1.  

 

Практична робота № 22. «Створення динамічних елементів на веб-сторінках»

 1.  

 

Поняття про мови веб-скриптів та способи використання скриптів у гіпертекстових документах.

 1.  

 

Практична робота № 23. «Обробка форм за допомогою веб-скриптів»

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №7)

Розділ ІV. Автоматизація роботи в офісних програмах за допомогою VBA

Тема 14. Макроси. Створення макросів в офісних програмах. (2 год)

 1.  

 

Поняття макросу. Створення макросу за допомогою MacroRecorder.

 1.  

 

Практична робота № 24. «Створення макросів за допомогою MacroRecorder у середовищах Word, Excel»

Тема 15. VBA. Базові поняття. (2 год)

 1.  

 

Базові елементи VBA.

 1.  

 

Практична робота № 25. «Створення макросів за допомогою VBA у середовищах Word, Excel»

Тема 16. Програмування в середовищі MS Access. (5 год)

 1.  

 

Програмування подій, пов’язаних з розміщеними на формах елементами керування.

 1.  

 

Поняття про динамічний SQL.

 1.  

 

Програмування запитів, параметри яких визначаються за допомогою прапорців та інших елементів керування.

 1.  

 

Лабораторна робота № 3. «Програмування запитів».

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань(Контрольна роб. №8)

Розділ V. Інформаційні технології у проектній діяльності.

Тема 17. Вступ до проектування. (2 год)

 1.  

 

Поняття проекту. Організація командної роботи.

 1.  

 

Планування роботи над проектом.

Тема 18. Літературна мозаїка. (4 год)

 1.  

 

Пошук тексту твору у електронному вигляді. Формати збереження тексту.

 1.  

 

Форматування книги за допомогою стилів.

 1.  

 

Вказівники. Звітування.

 1.  

 

Практична робота № 26. «Виконання проекту»

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №9)

Тема 19. Використання мультимедійних можливостей операційної системи для створення відеокліпів. (6 г.)

 1.  

 

Вибір теми проекту. Розподіл обов’язків.

 1.  

 

Створення сценарію відео кліпу. Підбір аудіо та відеоматеріалів.

 1.  

 

Монтаж відео кліпу (Microsoft Movie Maker)

 1.  

 

Формати відео кліпів avi, wmv.

 1.  

 

Експорт відео кліпу у заданий формат. Звітування.

 1.  

 

Практична робота № 27. «Виконання проекту»

Тема 20. Технології створення інтерактивних книг. (6 год)

 1.  

Розробка дерева сюжетних ліній книги.

 1.  

Технології створення інтерактивної книги (PowerPoint, HTML, середовище програмування)

 1.  

Організація навігації в книзі.

 1.  

Пошук помилок при написанні текстів книги.

 1.  

Дизайн ті інтерфейс інтерактивної книги. Звітування.

 1.  

Практична робота № 28. «Виконання проекту»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №10)

 1.  

Підсумок за І семестр (Контрольна роб. №11)

 1.  

Повторення

 1.  

Повторення

 1.  

Повторення

 1.  

Повторення

Підготовка до ЗНО
Школи Здолбунівщини
Це цікаво