№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Алгоритми та їх виконавці

 1.  

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. План виконання завдання. Планування в нашому житті. Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця.

 

 1.  

 

Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Базові алгоритмічні структури: структура слідування. Алгоритми в нашому житті.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів.

 

 1.  

 

Середовище виконання алгоритму.

 

 1.  

 

Об’єкти та події.

 

 1.  

 

Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.

Контрольна робота №1 з теми: «Алгоритми та їх виконавці»

 

Тема 2. Поняття операційної системи

 1.  

 

Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи.

 

 1.  

 

Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені, розмір файлів та ємність носіїв даних. Поняття типу файлу.

 

 1.  

 

Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення. Відновлення вилучених об’єктів операційної системи.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Операції над об’єктами та групами об‘єктів файлової системи.

 

 1.  

 

Пошук об’єктів файлової системи.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Пошук об‘єктів файлової системи.

Контрольна робота №2 з теми: «Поняття операційної системи»

 

Тема 3. Мультимедіа

 1.  

 

Поняття про мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа.

Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер.

Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами.

 

 1.  

 

Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання,  обертання.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей.

Контрольна робота №3 з теми: «Мультимедіа»

 

Тема 4. Текстовий процесор

 1.  

 

Поняття текстового документа, його об’єктів.

Текстовий процесор, його призначення

 

 1.  

 

Середовище текстового процесора. Створення, відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора.

Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей.

 

 1.  

 

Алгоритм опрацювання текстового документа.

Введення тексту.

Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті

 

 1.  

 

Редагування тексту. Виділення  фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння

 

 1.  

 

Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу.

Нумерування сторінок. Попередній перегляд текстового документу, друк

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

 

 1.  

 

Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння схем/діаграм

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів та схем/діаграм у текстовий документ

Контрольна робота №4 з теми: «Текстовий процесор»

 

Тема 5. Комп’ютерні мережі

 1.  

 

Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж.

 

 1.  

 

Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками.

 

 1.  

 

Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету.

Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.

 

 1.  

 

Робота з веб-браузером. Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті.

 

 1.  

 

Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Поняття пошукової системи. Простий пошук.

Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку  інформаційних матеріалів (повідомлень).

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду.

 

 1.  

 

Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі.

Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів.

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами.

Контрольна робота №5 з теми: «Комп’ютерні мережі»

 

 1.  

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

 

 1.  

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

Підготовка до ЗНО
Школи Здолбунівщини
Це цікаво