Зміст навчального матеріалу

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи                        (2 год)

1

1

Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.

2

2

Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об'єкти та їх властивості.

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем                        (3 год)

3

1

Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп'ютера

4

2

Пристрої обробки та зберігання даних.

5

3

Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп'ютері.

Практична робота 1. Робота з клавіатурним тренажером

Тема 3. Системне програмне забезпечення                                              (7 год)

6

1

Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.

7

2

Інтерфейс користувача операційної системи.

Практична робота 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.

8

3

Об'єкти файлової системи. Навігація файловою системою. Операції над об'єктами файлової системи.

9

4

Запуск на виконання програм. Типи файлів.

Практична робота 3. Робота з об'єктами файлової системи

10

5

Пошук інформації на комп'ютері. Використання автономної та онлайнової довідок операційної системи.

Практична робота 4. Пошук інформації на комп'ютері.

11

6

Використання системних утиліт

 

12

7

Тематичне оцінювання по темах "Інформація. Інформаційні процеси та системи", "Апаратне забезпечення інформаційних систем", "Системне програмне забезпечення"

 (Контрольна роб. №1)

Тема 4. Службове програмне забезпечення                                         (3+1 год)

13

1

Комп'ютерні віруси та антивірусні засоби.

Практична робота 5. Захист комп'ютера від вірусів.

14

2

Стискання та архівування даних.

Практична робота 6. Архівування та розархівування даних.

15

3

Збереження даних на зйомних носіях

16

4

Контрольна робота за І семестр. (Контрольна роб. №2)

Тема 5. Комп'ютерні мережі                                                                       (6 год)

5.1. Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі   (3 год)

17

1

Комп'ютерні комунікації та комп'ютерні мережі

18

2

Побудова та організація комп'ютерних мереж

19

3

Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів.

Практична робота 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті    (3+1 год)

20

1

Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.

21

2

Використання та настроювання веб-браузера.

 

22

3

Пошук інформації в Інтернеті.

Практична робота 8. Пошук інформації в Інтернеті.

23

4

Тематичне оцінювання по темах "Службове програмне забезпечення", "Комп'ютерні мережі" (Контрольна роб. №3)

Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією                                  (4 год)

24

1

Призначення, можливості та класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.

25

2

Уведення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису.

26

3

Форматування тексту.

Практична робота 9. Введення, редагування й форматування тексту.

27

4

Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами.

Практична робота 10. Робота з текстовими фрагментами.

Тема 7. Комп'ютерна графіка                                                                 (7+1 год)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації               (1 год)

28

1

Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

7.2. Основи растрової графіки                                                                    (3 год)

29

1

Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.

30

2

Операції з фрагментами зображень.

Практична робота 11. Створення растрових зображень.

7.3. Основи векторної графіки                                                                    (5 год)

31

1

Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктами.

32

2

Форматування графічних об'єктів. Додавання тексту до графічних зображень.

33

3

Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів.

Практична робота 12. Створення векторних зображень

34

 

Тематичне оцінювання по темах "Основи роботи з текстовою інформацією", "Комп'ютерна графіка" (Контрольна роб. №4)

35

4

Контрольна робота за ІІ семестр (Контрольна роб. №5)

Підготовка до ЗНО
Школи Здолбунівщини
Це цікаво